Development
PDF  | Print |

Champollion ontwikkelt software met diverse tools. De keuze van de tool is afhankelijk van het platform én de applicaties waarmee samengewerkt gaat worden.

Voor Mac OSX wordt gebruik gemaakt van AppleScript en JavaScript.
Voor het Windows platform wordt Visual Studio, JavaScript en VBScript gebruikt. Op beide platformen kan ook ontwikkeld worden met Adobe Flex.

Rapporten worden ontwikkeld met Crystal Reports, Visual Studio en SQL